www.rekuvent.cz :: Čtyřhranné regulátory KOS-R (29.11.2021 - 22:01)

Čtyřhranné regulátory KOS-R

Kompletní technická data regulátorů KOS-R, KOS-R-I

KOS-R rozměry


KOS-R-I rozměry - izolovaný regulátor
Ke snížení možného hluku skrz opláštění, je k dispozici izolovaný regulátor KOS-C-I.
Izolace je vyrobena z minerální vlny ISOVER KT-40 o tloušťce50 mm, která je zakryta opláštěním z pozinkované galvanické oceli. Požární odolnost ISOVER KT-40 je v souladu s ČSN EN 13501 a je klasifikována jako A1. 

 Při objednávání je možné zvolit izolovanou verzi s vnějším opláštěním z nerezové oceli. KOS-R-I má pro požadovanou frekvenci dále uvedenou zvukově izolační schopnost R, dB (A):

Bezpečnostní opatření při montáži

Pokud se regulátory montují na místech, kde panují extrémní teplotní podmínky a může docházet ke kondenzaci uvnitř potrubí a tím i uvnitř tlumiče, je třeba přijmout bezpečnostní opatření. Kondenzace a také vysoké rozdíly teplot mezi vnitřním a venkovním vzduchem mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky měření.

Informace k montáži

K zamezení odchylek měření průtoku a zbytečných chyb, se musí dodržet minimální vzdálenost před regulátorem VAV (viz obrázek níže). Minimální požadavky při instalaci regulátorů: rovný úsek potrubí odpovídající 2xD pro koleno 90° a 2xD pro kus tvaru T. Použití menšího rovného úseku povede k vyšší chybě měření průtoku. Větší rovný úsek je navržen za tlumiči hluku, požárními klapkami a ostatními systémovými komponenty ventilačního potrubí.

K dosažení nejlepší úrovně akustického výkonu by tlumiče měly být připojeny na potrubí pomocí nýtů. Šrouby se nedoporučují. Tím se myslí také potrubní systém jako celek.

Při rychlostech v potrubí v rozmezí 1-10 m/s se dosahuje přesnosti měření průtoku ± 10 %.

Ovládání pohonu klapky
Pro regulátory KOS jsou k dispozici 4 možné volby pohonů:
•     Analogové připojení
•     Komunikace MP-bus
•     Komunikace Modbus nebo BacNet
•     Komunikace KNX

1. Analogové ovládání
Při analogovém připojení je možné připojit řídicí jednotku 0..10 V nebo 2..10 V k regulátoru VAV a řídit polohu klapky v závislosti na daném signálu a nastavení.

 2. ovládání MP-Bus
MP-Bus je technologie sběrnice master/slave, kde je možné k hlavní jednotce MP-Master připojit definovaný počet podružných (slave) jednotek. Níže je schéma připojení pro pohony typu MP-bus.

 3.Ovládání Modbus nebo BacNet
Protokol Modbus se používá k vytvoření komunikace mezi inteligentními zařízeními master-slave/klient-server. Pomocí protokolu Modbus je možné propojit master (např. automatickou stanici) a několik podružných (slave) stanic. Níže je schéma přípojení pro pohony typu Modbus.

4.Ovládání KNX
Zařízení KNX jsou obvykle připojena na sběrnici stočeným párem vodičů a je možné je ovládat z řídicí jednotky. Níže je schéma připojení pro pohony typu KNX.

Objednávací kód regulátorů KOS-R, KOS-R-I