www.rekuvent.cz :: KLASIK ovladač (29.11.2021 - 22:14)

KLASIK ovladač

Ovladač C3
- Ovládání dotykovým panelem

Volba režimu jednotky - On / Off / Auto
• Nastavení intenzity ventilace (1,2,3)
• Bezkroková regulace intenzity chodu ventilátorů  (pouze EC ventilátory)
• Korekce průtoku odváděného vzduchu (pouze EC ventilátory)
• Funkce "Konstantní průtok vzduchu" (CAV)
Programování jednotky v týdenním režimu
Nastavení požadované teploty na ovládacím panelu (15 - 30°C)
• Výběr řídící teploty - Přívod / Místnost / Auto
• Korekce nastavené teploty +/- 9°C po určenou dobu
• Volba režimu - Zima / Léto / Auto
Rekuperace chladu
regulace intenzity větrání v zimním období
• Vzdálená indikace poruchy jednotky
• Výběr jazyku ovládání
• Indikace poruchy jednotky -  registr posledních 50 chyb s časem a datem události
• Blokace ovladače pomocí PIN kódu
Kontrola kvality vzduchu
• Funkce "Letní noc"
• Funkce "Variabilního průtoku vzduchu" (VAV)
• Funkce OVR
• Možnost ovládání přes PC

 

Provozní podmínky
• Přípustná provozní teplota základní desky - od -20°C do +45°C, vlhkost - do 90%.
• Přípustná provozní teplota pro ovladač - od 0°C do +40°C, vlhkost - do 80%.

Parametry ovladače C4 PLUS
Rozměry ovladače - 156x79x26 mm
 Propojovací kabel (10 m) - 4x0,22 mm²
 Napájecí napětí - 230 V/50 Hz
 Příkon - 12 W
 Vstupy: analogové- 8, digitální - 8, tlak - 2
 Výstupy: analogové - 5, triak - 3, digitální - 8

 

 

 

 

 

 

 

Součásti systému ovládání typu KOMFOVENT C3 :

• Ovládací panel
 
Ovládací panel může být nainstalován na jakémkoli vhodném místě. Integrovaný LCD displej umožňuje monitorování různých parametrů přes citlivá dotyková tlačítka. Délka propojovacího kabelu až 150 m.

• Čidla
 Pro monitorování ventilačního procesu : čidlo teploty dodávaného vzduchu, čidlo teploty vyfukovaného vzduchu, čidlo venkovní teploty, čidlo otáčení rotačního výměníku, čidlo křížového výměníku, čidlo teploty vratné vody.

 

Dálkové ovládání intenzity (OVR)
- Funkce OVR (Override = nadřazeno) je určena pro dálkové ovládání jednotky pomocí externího příslušenství.
 - Po aktivaci této funkce je současný režim jednotky potlačen a jednotka začne pracovat na základě nově zadaných parametrů

PŘÍKLADY POUŽITÍ FUNKCE OVR:

Regulace hladiny CO2 v místnosti – pomocí přídavného čidla CO2 (s relé), parametry nastavené uživatelem jsou ve chvíli překročení povolené úrovně CO2 v místnosti potlačeny
a jednotka se přepne na maximálního výkon, po odvětrání místnosti se vrátí zpět do původního nastavení.

Udržování relativní vlhkosti v místnosti – po sepnutí externího čidla vlhkosti v místnosti se jednotka přepne na maximální nebo definovanou intenzitu ventilace až do dosažení požadované vlhkosti.

Podmíněná ventilace – pokud jsou k jednotce připojeny čidla pohybu, ventilace se přizpůsobí podle nich, např. Pokud jsou v místnosti lidé, intenzita ventilace bude probíhat podle nastavených parametrů funkce OVR a pokud v místnosti nikdo není, intenzita ventilace se bude řídit hlavními parametry definovanými uživatelem.

Ventilace s přídavným odsáváním – koncepce přídavného odsávání, např.pomocí digestoře nebo jiného zařízení s vlastním ventilátorem, je možná, i když je samotný vzduch odváděn ven přímo ventilační jednotkou. Po aktivaci funkce začnou přívodní i odvodní ventilátory pracovat na plný výkon.

Kompenzace podtlaku – určeno pro prostory, kde odsávání může být prováděno samostatným odsávacím systémem. Přesto může být na ventilační jednotce aktivována funkce OVR pomocí signálu kontrolních čidel. Po aktivaci této funkce začnou přívodní ventilátory pracovat na plný výkon a ventilátory odvodu vzduchu zůstávají naopak vypnuté.