www.rekuvent.cz :: Zpětné klapky (23.04.2021 - 10:43)

Zpětné klapky

 

Vlastnosti
Zpětná klapka RSKV je složená z hliníkových listů, které se díky vratné pružině automaticky vracejí do původní zavřené polohy jakmile přestane působit proudění vzduchu.
Uvnitř zpětné klapky RSKV je pěnové těsnění odolné teplotám od -30°C do +100°C.

 

Rozměry 

 

Technická data 

Katalogový list -Zpětná klapka RSKV