www.rekuvent.cz :: Regulátory VAV KOMFOVENT (29.11.2021 - 22:37)

Regulátory VAV KOMFOVENT

Popis

•     Regulátor proměnného průtoku vzduchu
•     Vhodný pro regulaci průtoku vzduchu, tlaku v místnosti nebo tlaku v potrubí.
•     Dostupné kruhové rozměry: 100-630 mm.
•     Dostupné obdélníkové rozměry: 200x100 až 1 000x1000 mm. Rozměry po100  mm.
•     Efektivní způsob měření průtoku pro zajištění maximální přesnosti měření.
•     Minimální odchylky měření objemového průtoku při všech průtokových množstvích.
•     Třída těsnosti regulátoru 3 dle ČSN EN 1751.
•     Třída těsnosti C dle ČSN EN 1751.
•     Vhodné pro montáž s omezenými možnostmi přímého úseku potrubí před  regulátorem.
•     Přednastavení řídicí jednotky ve výrobě.
•     Varianty pohonů: s analogovou komunikaci, komunikací MP-bus, Modbus, BacNet, KNX.
•     Jednoduché seřízení nastavení pomocí nástroje ZTH nebo nástroje PC tool.
•     Pro zvýšené akustické požadavky je k dispozici model s izolací.

 

KOS-C a KOS-R jsou regulátory průtoku vzduchu pro regulaci proměnného objemu vzduchu (VAV) v potrubních systémech. Regulátor se skládá z klapky, měřicí jednotky a pohonu. Klapka je vybavena diferenčními snímači tlaku pro měření objemové průtokové rychlosti. Regulace průtoku je možná pomocí řídicí jednotky v místnosti nebo systému BMS.

Regulátor VAV KOS-C od společnosti KOMFOVENT má jedinečné řešení. Trubky měření tlaku uvnitř klapky mají jedinečný tvar, který poskytuje nejlepší výsledky a podle provedené studie a výzkumu poskytuje přesné měření průtoku i při nižších rychlostech průtoku vzduchu. Nejnižší doporučená rychlost průtoku je 1 m/s. Vysoká přesnost regulátorů může poskytnout odchylky měření, které nepřesáhnou 10 %.

Pohon klapky může pracovat v režimu proměnného průtoku vzduchu, kde se průtok vzduchu reguluje v mezích Vmin a Vmax. Pohon klapky může pracovat také v režimu, kdy se průtok vzduchu udržuje konstantní pomocí parametrů Vmin a Vmax, Otevřeno nebo Uzavřeno. Klapka může pracovat jako regulátor tlaku v místnosti nebo v potrubí, kde se objemové průtoky regulují v rozsahu mezi Vmin a Vmax, podle funkce přívodu vzduchu, kterou lze řídit pomocí ovladače v místnosti nebo jiného typu ovladače.

Požadované hodnoty pro Vmin a Vmax jsou přednastaveny z výroby, je však možné je později nastavit na požadované parametry. Snadné seřízení provozních hodnot regulátoru VAV je možné provést pomocí servisního nástroje ZTH a aplikace „nástroj pro nastavení“.

Tam, kde může docházet k vysokému znečištění vzduchu prachem, se musí nainstalovat vhodné filtry vzduchu, neboť znečištění může mít na přesnost měření negativní dopad.